2022-05-13 06:11Pressmeddelande

Integrerad digital signering med ny Power Platform connector

Kathrine Hogseth, vd, CRM-KonsulternaKathrine Hogseth, vd, CRM-Konsulterna

En ny Microsoft-certifierad connector gör det smidigare att skräddarsy lösningar för digital signering och bygga in dem i företagets affärsprocesser och kundvårdssystem.

Det svenska SaaS-företaget Verified har tillsammans med CRM-Konsulterna, guldpartner till Microsoft, tagit fram en ny connector (även kallat anslutningsprogram). Den gör det möjligt att sömlöst integrera automatiserade processer för digital signering i olika verksamhetsstödjande IT-system.

Automatiserad digital signering gör avtalshantering och kundservice smidigare och med den nya connectorn kan man bland annat koppla samman Verified med olika CRM-system (t ex Dynamics 365), Microsoft 365 (t ex SharePoint) och olika affärssystem.

"Med den här connectorn på plats kan Verifieds kunder genomföra digital signering direkt kopplat in i Dynamics 365. Den spar tid och medför en säker process för så väl slutkunder som för de utvecklare som ska implementera", säger Kathrine Hogseth, vd på CRM-Konsulterna. Hon fortsätter:

"Det här är CRM-Konsulternas första connector som är certifierad av Microsoft. Vi har haft ett fantastiskt fint samarbete med Verified under hela utvecklingen och jag ser själv fram emot att få börja använda den i vår verksamhet."

Verified erbjuder tjänster för digital signering och tillhandahåller ett öppet API, vilket innebär att tjänster för digital signering kan byggas in i och bli en naturlig del av företags verksamhetsstödjande IT-system.

Sparar tid och minskar risken för fel
"Efterfrågan på smidiga och trygga lösningar för digital signering och dokumenthantering växer rekordsnabbt i takt med digitaliseringen av samhället. Att Verified Connector nu finns i Microsofts ekosystem gör att fler utvecklare och användare utan kodningskunskaper kan bygga automatiserade arbetsflöden som gör vardagen enklare för både kunder och medarbetare", säger Tommy Flemström, medgrundare och affärsutvecklingschef på Verified.

Verifieds signeringstjänster i den nya connectorn minskar behovet av manuella rutiner, vilket sparar tid och reducerar risken för fel. Precis som andra certifierade connectorer finns den nu tillgänglig direkt i Power Platform och kan användas oavsett om man har kunskaper inom traditionell utveckling eller ej.

Helena Fuchs, affärsområdesansvarig Dynamics, Microsoft Sverige, menar att Verified Connector är ett bra exempel på hur man med hjälp av low-code i Power Platform snabbt kan utveckla smarta lösningar och skapa en sömlös integration mellan olika system.

"Vi ser ett stort behov av att fler aktörer utvecklar egna connectorer som kan användas för att effektivisera arbetsprocesser och säkra upp kring verksamhetskritiska moment", säger hon.

Om Verified Connector

En Power Platform connector kan ses som en wrapper runt ett API, i detta fall Verifieds API. Den gör det möjligt för tjänsten bakom APIet, i detta fall tjänst för digital signering, att prata med Microsoft Power Automate, Microsoft Power Apps och Azure Logic Apps. Microsofts certifieringsprocess för connectorer innefattar granskning och godkännande från Microsoft och kan ses som en typ av kvalitetsstämpel för en connector. Med Verified Connector har man nu åtkomst till allt som stödjs i Verifieds API direkt från Power Platform och Azure Logic Apps.

Läs mer om Verified Connector i Microsoft Docs docs.microsoft.com/en-us/connectors/verified/ och hos Verified www.verified.eu/verified-connector/ .

Läs mer om Power Platform connectorer generellt docs.microsoft.com/en-us/connectors/

Om Verified
Verified är en ledande SaaS-leverantör inom digital signering och autentisering i Norden med en komplett produktportfölj för automatiserade arbetsflöden och drygt 2 300 kunder, däribland ledande affärsbanker och revisionsbyråer.


Om CRM-Konsulterna

CRM-Konsulterna arbetar uteslutande med Microsoft Dynamics 365 och Power Platform. CRM-konsulterna grundades år 2010 av Gustaf Westerlund, en av Sveriges mest namnkunniga experter inom Microsoft Dynamics 365.

Kontaktpersoner

Kathrine Hogseth
VD
Kathrine Hogseth
Emma Cholodov
Marknadsansvarig
Emma Cholodov